Угода користувача

Ця Угода (далі - Угода) розроблена з метою:

 • отримання Згоди на обробку персональних даних осіб, які здійснюють пошук і розміщення інформації (далі - Користувачі) на ресурсі championika.com.ua (далі - Сайт), оператором персональних даних (далі - Адміністрація);
 • визначення умов і порядку користування Сайтом Користувачами.

Реєструючись на Сайті, Користувач зобов'язується прийняти Згоду на обробку персональних даних, а також за допомогою реєстрації на Сайті Користувач підтверджує, що ознайомився і згоден з умовами і порядком користування Сайтом. Реєстрація Користувача на Сайті є акцептом Угоди.

 

Згода на обробку персональних даних

 Я даю свою згоду на обробку моїх персональних даних власнику Сайту, і підтверджую, що, даючи таку згоду, я дію своєї волею і у своєму інтересі.

 

Згода поширюється на наступну інформацію: моє ім'я, телефон, електронна пошта, будь-яка інша інформація, що відноситься до моєї особистості.

 Згода на обробку персональних даних дається мною з метою:

 • надання мені повідомлень про зміну замовлень, пропозицій та іншої інформації, що має відношення до мене, а також для надання інформації про товари і послуги, які, на думку Адміністрації, можуть представляти інтерес для мене;
 • проведення опитувань і маркетингових, статистичних та інших досліджень;
 • щоб я отримував інформацію про нові послуги або товари Сайту та / або партнерів.

 Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування , знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

Обробка персональних даних здійснюється Сайтом наступними способами: 

 • обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації;
 • обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).

 

При обробці персональних даних Адміністрація сайту не обмежена в застосуванні способів їх обробки.

Цим я визнаю, що Адміністрація сайту має право надати третім особам мої персональні дані, якщо:

 • я надаю свою пряму згоду на передачу своїх персональних даних третім особам;
 • розкриття моїх персональних даних необхідно для надання мені послуг та / або для обробки моїх персональних даних. У разі, коли Адміністрація передає мої персональні дані третім особам, Адміністрація вимагає від третіх осіб дотримання конфіденційності даних щодо моєї особи Користувача.

Ця згода дається до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що містять зазначену вище інформацію, що визначаються відповідно до чинного законодавства України. Згода може бути відкликана шляхом направлення мною письмового повідомлення Адміністрації не менше ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди.

За винятком випадків, передбачених чинним законодавством України і цією Угодою, Адміністрація зобов'язується без прямої згоди Користувача не продавати персональні дані Користувача третім особам, а також не обмінюватися персональними даними Користувача з третіми особами.

 

Адміністрація гарантує конфіденційність щодо персональних даних Користувача і надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Угоди, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. Також Адміністрація зобов'язується зберігати конфіденційність усіх відомостей, отриманих від користувачів, незалежно від змісту таких відомостей і способів їх отримання.

Отримана Адміністрацією інформація (персональні дані) не підлягає розголошенню, за винятком випадків, коли її розкриття є обов'язковим згідно із законодавством України або необхідна для роботи Сайту і його функцій (наприклад, при публікації коментарів в розділі Сайту «Коментарі» під написаним Користувачем коментарем відображаються ім'я , дата і час відправки коментаря).

 

Умови і порядок користування сайтом користувачами

За умови виконання Користувачем цієї Угоди, Користувачеві надається проста (невиключна) ліцензія на використання Сайту за допомогою персонального комп'ютера, мобільного телефону або іншого пристрою, в обсязі та порядку, встановленому Угодою, без права надання субліцензій і переуступки.

Відповідно до умов Угоди Правовласник надає Користувачеві право використання Сайту наступними способами:

 • Використовувати Сайт для перегляду, ознайомлення, залишення коментарів і інших записів і реалізації іншого функціоналу Сайта, в тому числі шляхом відтворення на моніторі (екрані) відповідного технічного засобу Користувача;
 • На короткий час завантажувати в пам'ять ЕОМ для цілей використання Сайту і його функціоналу;
 • Цитувати елементи призначеного для користувача контенту Сайту із зазначенням джерела цитування, що включає посилання на URL-адресу сайту.

 

Спосіб використання:

 • Користувач не має права робити такі дії при використанні Сайту, а так само будь-яких складових частин Сайту:
 • Модифікувати або іншим чином переробляти Сайт, в тому числі, здійснювати переклад на інші мови.
 • Копіювати, розповсюджувати або переробляти матеріали та відомості, що містяться на Сайті, за винятком випадків, коли це необхідно і викликано реалізацією функціоналу, доступного як конкретному Користувачеві.
 • Порушувати цілісність захисної системи або здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід, зняття або деактивацію технічних засобів захисту; використовувати будь-які програмні коди, призначені для спотворення, видалення, пошкодження, імітації або порушення цілісності Сайту, переданої інформації або протоколів.
 • Будь-які права, не надані Користувачеві в явній формі відповідно до цієї Угоди, зберігаються за Правовласником.
 • Сайт надається Правовласником в стані «Як є» ( "AS IS"), без гарантійних зобов'язань Правовласника або будь-якої обов'язки по усуненню недоліків, експлуатаційної підтримки і вдосконалення.
 • Відносно користувацького контенту Користувач гарантує, що є власником або володіє необхідними ліцензіями, правами, злагодою та дозволами на використання і надання Правовласнику права використовувати весь призначений для користувача контент відповідно до цієї Угоди; у нього є письмова згода і (або) дозвіл кожної особи, так чи інакше присутнього в призначеному для користувача контент, використовувати персональні дані (включаючи зображення при необхідності) цієї особи для того, щоб розміщувати та використовувати користувальницький контент способом, передбаченим цією Угодою.
 • Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач безоплатно надає Правовласнику і іншим Користувачам невиключне безоплатне право використання (просту ліцензію) матеріалів, які Користувач додає (розміщує) на Сайті в розділах, призначених для доступу всіх або частини користувачів (чати, обговорення, коментарі та інше). Зазначені право і / або дозвіл на використання матеріалів надаються одночасно з додаванням Користувачем таких матеріалів на Сайт на весь термін дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності або захисту немайнових прав на зазначені матеріали для їх використання на території всіх країн світу.

 

Права і обов'язки сторін цієї Угоди

Користувач має право використовувати Сайт в межах та у спосіб, що передбачені Угодою.

Користувач не має права давати згоду на виконання цієї Угоди у випадках, якщо у нього немає законного права використовувати Сайт в країні, в якій знаходиться або проживає, або якщо він не досяг віку, з якого має право укладати цю Угоду.

 

Адміністрація сайту має право на свій розсуд:

 • створювати, змінювати, скасовувати пункти цієї Угоди;
 • обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • видалити інформацію, розміщену Користувачем, обліковий запис Користувача;
 • відмовити в реєстрації облікового запису Користувачу, обліковий запис якого був раніше видалений Адміністрацією сайту за порушення умов Угоди.

 

Користувач зобов'язується:

 

 • забезпечити достовірність наданої інформації;
 • при поширенні інформації, творцем якої Користувач не є, забезпечити включення до її складу достовірних відомостей про володаря цієї інформації або про іншу особу, що поширює інформацію, у формі і обсязі, які достатні для ідентифікації такої особи;
 • не поширювати інформацію, за розповсюдження якої передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність;
 • не поширювати рекламну інформацію самостійно, без узгодження з Адміністрацією сайту;
 • не порушувати працездатність Сайту шляхом розміщення інформації, що містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосуванням програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу та іншими способами.

 

Правила модерації

Адміністрація сайту бере на себе задачу модерації та контролю за дотриманням умов цієї Угоди та цільовим використанням Сайту, захищаючи користувачів Сайту від непотрібної інформації.

Адміністрація сайту має право видаляти будь-яку інформацію, в тому числі:

 • що містить мат і ненормативну лексику;
 • ображає конкретних осіб і користувачів Сайту;
 • протизаконну;
 • спрямовану виключно на рекламу сторонніх Сайтів і сервісів.
 • Правила публікації інформації

До публікації приймаються тексти тільки українською мовою і написані кирилицею.

забороняєтся публікувати інформацію:

 • про товари і послуги, що розцінюються чинним законодавством України як нелегальні;
 • про медичні препарати;
 • про зброю будь-якого виду;
 • містить ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в т.ч. расистського і релігійного спрямування.

 

Інші умови

Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що розміщена ним інформація та контактні дані можуть бути використані пошуковими або іншими автоматизованими сервісами та іншими способами.

 

Відповідальність сторін

У разі якщо Користувачем була розміщена інформація, поширення якої обмежується або забороняється законами, порушує авторське чи інше право, що захищається законом, всю повноту відповідальності за її розміщення несе Користувач.

 

Час і умови дії Угоди

Ця угода набуває чинності з моменту реєстрації Користувачем на Сайті і поширюється на невизначений термін.

Адміністрація має право на односторонню зміну положень Угоди. Актуальна версія Угоди розміщується Адміністрацією на Сайті.

На сторінку
Про компанію